Хэрэв та энэ мэссэжийг харж байгаа бол, вэбсайтын хэвийн ажиллагаанд доголдол гарсан байна.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Үндсэн товъёог

Хоёр оронтой тоог орон шилжүүлэлгүйгээр нэмэх 1

Жишээ бодлого: 71 + 24.

Video transcript