Үндсэн товъёог

Aрифметик

Суралцахуйн зорилго хайж байна уу? Aрифметик сурацахуйн зорилгыг эхлэх эсвэл үргэлжлүүлэх бол Энд дарна уу.

Гарааны цэг
Basic addition and subtraction

Adding and subtracting is the basis of all mathematics. This tutorial introduces you to one-digit addition and subtraction.
Суралцаж эхэлье