Компьютерийн шинжлэх ухаан

Уншиж байна

Гарааны цэг
Алгоритм хичээлийн удиртгал

Алгоритм гэдэг нь тодорхой нэг төлвөөс зорилгодоо хүрэх хүртлэх арга зам, алхмуудын дараалал юм. Бид өдөр тутмын амьдралдаа байнга л алгоритм зохиож түүнийгээ хэрэгжүүлж байдаг. Энэ бүлэг хичээлээр алгоритмын тухай дэлгэрэнгүй үзээрэй.
Суралцаж эхэлье: Алгоритм хичээлийн удиртгал