Ахлах ангийн геометр

Та ахлах ангийн геометр багцын хичээлүүдийг илүү гүнзгийрүүлж судалмаар байна уу?
Бидний санал болгож буй хичээлүүд нь таны мэдлэгийг бататгаж, хичээлүүдийн агуулга хоорондын уялдаа холбоог илүү гүнзгий ойлгосноор суралцахуйгаа өөрөө удирдаж, шаталсан сургалтын аргаар дараагийн сэдэв хичээлүүдэд чиглүүлэхэд тусална.
Бүртгүүлье

Гарааны цэг

Эвклидийн геометрийн тухай
Одоогоос 2400 жилийн тэртээ "Геометрийн Эцэг" гэгддэг Александрын Евклид геометрийн анхны сурах бичгийн үндсийг тавьжээ. Түүний "Элементүүд" ном нь математикийн түүхэн дэх хамгийн алдартай бөгөөд чухал номнуудын нэг болж чадсан билээ. Уг номонд цөөн тооны аксиомд тулгуурлан "Евклидийн Геометр"-ийг (Euclidean Geometry) анх зохиосон байна. Евклидийн Геометрийн, логик үндэслэлүүдээр теоремуудыг батлах аргачлал одоогийн математикийн гол үндэс суурь болсоор байна. Энэ хичээлээр Евклидийн ертөнцөөр аялаарай.
Суралцаж эхэлье