Үндсэн товъёог

Ахлах ангийн геометр

Суралцахуйн зорилго хайж байна уу? Ахлах ангийн геометр сурацахуйн зорилгыг эхлэх эсвэл үргэлжлүүлэх бол Энд дарна уу.

Гарааны цэг
Эвклидийн геометрийн тухай

Одоогоос 2400 жилийн тэртээ "Геометрийн Эцэг" гэгддэг Александрын Евклид геометрийн анхны сурах бичгийн үндсийг тавьжээ. Түүний "Элементүүд" ном нь математикийн түүхэн дэх хамгийн алдартай бөгөөд чухал номнуудын нэг болж чадсан билээ. Уг номонд цөөн тооны аксиомд тулгуурлан "Евклидийн Геометр"-ийг (Euclidean Geometry) анх зохиосон байна. Евклидийн Геометрийн, логик үндэслэлүүдээр теоремуудыг батлах аргачлал одоогийн математикийн гол үндэс суурь болсоор байна. Энэ хичээлээр Евклидийн ертөнцөөр аялаарай.
Суралцаж эхэлье