Үндсэн товъёог

Суурь геометр

Суралцахуйн зорилго хайж байна уу? Суурь геометр сурацахуйн зорилгыг эхлэх эсвэл үргэлжлүүлэх бол Энд дарна уу.

Гарааны цэг
Шулуун, хэрчим, цацраг

Цэг, хэрчим, цацраг зурцгаая. Бид перпендикуляр болон параллель шулуунуудын тухай бодоцгоож эдгээр хоёр хэмжээст дүрсүүдийг таних болно. Нийтийн суурь стандарт: 4.G.A.1
Суралцаж эхэлье