Суурь геометр

Гарааны цэг

Шулуун, хэрчим, цацраг
Цэг, хэрчим, цацраг зурцгаая. Бид перпендикуляр болон параллель шулуунуудын тухай бодоцгоож эдгээр хоёр хэмжээст дүрсүүдийг таних болно. Нийтийн суурь стандарт: 4.G.A.1
Суралцаж эхэлье