Суурь геометр

Та суурь геометр багцын хичээлүүдийг илүү гүнзгийрүүлж судалмаар байна уу?
Бидний санал болгож буй хичээлүүд нь таны мэдлэгийг бататгаж, хичээлүүдийн агуулга хоорондын уялдаа холбоог илүү гүнзгий ойлгосноор суралцахуйгаа өөрөө удирдаж, шаталсан сургалтын аргаар дараагийн сэдэв хичээлүүдэд чиглүүлэхэд тусална.
Бүртгүүлье

Гарааны цэг

Шулуун, хэрчим, цацраг
Цэг, хэрчим, цацраг зурцгаая. Бид перпендикуляр болон параллель шулуунуудын тухай бодоцгоож эдгээр хоёр хэмжээст дүрсүүдийг таних болно. Нийтийн суурь стандарт: 4.G.A.1
Суралцаж эхэлье