Үндсэн товъёог

8 дугаар анги

Суралцахуйн зорилго хайж байна уу? 8 дугаар анги сурацахуйн зорилгыг эхлэх эсвэл үргэлжлүүлэх бол Энд дарна уу.

Гарааны цэг
Үет аравтын бутархай

Үет аравтын бутархайг хэрхэн хөрвүүлэхэд суралцаарай.
Суралцаж эхэлье