8 дугаар анги

Гарааны цэг

Үет аравтын бутархай
Үет аравтын бутархайг хэрхэн хөрвүүлэхэд суралцаарай.
Суралцаж эхэлье