7 дугаар анги

Гарааны цэг

Сөрөг тоонуудыг нэмэх үйлдлийн удиртгал
Энэ хичээлээр 4 + (-7) гэх мэт сөрөг тоонуудыг хэрхэн хялбар аргаар нэмэх тухай сураарай.
Суралцаж эхэлье