7 дугаар анги

Та 7 дугаар анги багцын хичээлүүдийг илүү гүнзгийрүүлж судалмаар байна уу?
Бидний санал болгож буй хичээлүүд нь таны мэдлэгийг бататгаж, хичээлүүдийн агуулга хоорондын уялдаа холбоог илүү гүнзгий ойлгосноор суралцахуйгаа өөрөө удирдаж, шаталсан сургалтын аргаар дараагийн сэдэв хичээлүүдэд чиглүүлэхэд тусална.
Бүртгүүлье

Гарааны цэг

Сөрөг тоонуудыг нэмэх үйлдлийн удиртгал
Энэ хичээлээр 4 + (-7) гэх мэт сөрөг тоонуудыг хэрхэн хялбар аргаар нэмэх тухай сураарай.
Суралцаж эхэлье