Үндсэн товъёог

Хүмүүнлэг, урлаг

Дэлхийн түүх

From the earliest civilizations to the modern world, geography, religion, trade, and politics have bound peoples and nations together — and torn them apart. Take a journey through time and space and discover the fascinating history behind the complex world we inhabit today

Гарааны цэг
Түүхч шиг сэтгэж суръя (англи)

Түүхчид таамаглал болон судалгаа, олдвор дээр тулгуурлан өнгөрсөн үеийг нээдэг. Энэ хичээлээр баримт бичгүүдийг тайлж унших аргууд болон эх сурвалжийн тухай үзнэ.
Суралцаж эхэлье

Гарааны цэг
Түүхч шиг сэтгэж суръя (англи)

Түүхчид таамаглал болон судалгаа, олдвор дээр тулгуурлан өнгөрсөн үеийг нээдэг. Энэ хичээлээр баримт бичгүүдийг тайлж унших аргууд болон эх сурвалжийн тухай үзнэ.
Суралцаж эхэлье