Хүмүүнлэг, урлаг

A brief introduction to art history
We understand the history of humanity through art. From prehistoric depictions of bison to contemporary abstraction, artists have addressed their time and place in history and expressed universal truths for tens of thousands of years.
Суралцаж эхэлье
A brief introduction to art history
We understand the history of humanity through art. From prehistoric depictions of bison to contemporary abstraction, artists have addressed their time and place in history and expressed universal truths for tens of thousands of years.
Суралцаж эхэлье
A brief introduction to grammar
Энэ бүлэг хичээлээр стандарт америк англи хэлний тухай үзэх бөгөөд хэл сурахад юу чухал болохыг мэдэж аваарай.
Суралцаж эхэлье
A brief introduction to grammar
Энэ бүлэг хичээлээр стандарт америк англи хэлний тухай үзэх бөгөөд хэл сурахад юу чухал болохыг мэдэж аваарай.
Суралцаж эхэлье
A brief introduction to music
Эрт дээр үед хөгжим гэдэг бол зөвхөн шинжлэх ухаанч эрдэмтдийн л оролддог зүйл байсан аж. Тухайн үед тэд нэг нүхтэй лимбээр тоглодог байсан нь хожим долоон нүхтэй болсон байна. Хөгжмийн зэмсэгийн хамгийн эртний олдворууд нь манай эриний өмнөх 7000-6600 оны үед хамаатай. Энэ бүлэг хичээлээр жил бүр Нью Йорк хотод болдог бүх оддын оркецстерийн бүтээлүүдээс үзээрэй.
Суралцаж эхэлье
A brief introduction to music
Эрт дээр үед хөгжим гэдэг бол зөвхөн шинжлэх ухаанч эрдэмтдийн л оролддог зүйл байсан аж. Тухайн үед тэд нэг нүхтэй лимбээр тоглодог байсан нь хожим долоон нүхтэй болсон байна. Хөгжмийн зэмсэгийн хамгийн эртний олдворууд нь манай эриний өмнөх 7000-6600 оны үед хамаатай. Энэ бүлэг хичээлээр жил бүр Нью Йорк хотод болдог бүх оддын оркецстерийн бүтээлүүдээс үзээрэй.
Суралцаж эхэлье
АНУ-ын түүх
The United States of America is a nation with a rich history and a noble goal: government of the people, by the people, for the people. Its citizens' struggle to achieve that goal is a dramatic story stretching over hundreds of years.
Суралцаж эхэлье
АНУ-ын түүх
The United States of America is a nation with a rich history and a noble goal: government of the people, by the people, for the people. Its citizens' struggle to achieve that goal is a dramatic story stretching over hundreds of years.
Суралцаж эхэлье
Дэлхийн түүх
From the earliest civilizations to the modern world, geography, religion, trade, and politics have bound peoples and nations together — and torn them apart. Take a journey through time and space and discover the fascinating history behind the complex world we inhabit today.
Суралцаж эхэлье
Дэлхийн түүх
From the earliest civilizations to the modern world, geography, religion, trade, and politics have bound peoples and nations together — and torn them apart. Take a journey through time and space and discover the fascinating history behind the complex world we inhabit today.
Суралцаж эхэлье