Үндсэн товъёог

Программчлал

Компьютерийн шинжлэх ухаан

Компьютерийн шинжлэх ухаан бүлэг хичээлээс алгоритм, криптограф (нууц мэдээллийг хэрхэн хамгаалах), мэдээллийн онол (мэдээллийг кодлох, задлах) гэсэн сэдвүүдээс сонгон суралцаарай.

Гарааны цэг
Алгоритм хичээлийн удиртгал

Алгоритм гэдэг нь тодорхой нэг төлвөөс зорилгодоо хүрэх хүртлэх арга зам, алхмуудын дараалал юм. Бид өдөр тутмын амьдралдаа байнга л алгоритм зохиож түүнийгээ хэрэгжүүлж байдаг. Энэ бүлэг хичээлээр алгоритмын тухай дэлгэрэнгүй үзээрэй.
Суралцаж эхэлье