6 дугаар анги

Өгөгдөл ба статистик

460 гүйцэтгэсэн

Статистикт бид их хэмжээний өгөгдлүүдийг цуглуулж, зохион байгуулж, анализ хийх замаар ертөнцийг танин мэдэх оролдлого хийдэг. Жишээ нь чи найзууд дотроо ТВ-ын ямар хөтөлбөр хамгийн их сонирхол татаж байгааг судлаж болно. Гэхдээ цөөн тооны түүвэр авбал бүх 6-р ангийн сурагчдын үзэх дуртай нэвтрүүлгийг мэдэхэд түвэгтэй болно. Үүнийг мэдэхийн тулд нийт улс даяар, бүх орчин нөхцлийг хамарсан төлөөллийг сонгон авах ёстой. Ингэсний дараа өгөгдлүүдэд статистикийн хувьд анализ хийж ингэснээр хамгийн сонирхож үздэг нэвтрүүлгийн талаар илүү дэлгэрэнгүй дүр зураг гаргаж болно. За одоо баганан диаграм, пиктограм, шугаман диаграм, цэгэн график, хайрцаг ба сахалны диаграм зэргээр статистикийг гүн рүү орцгооё.

Гарааны цэг

Тоонуудын харьцаа-оршил
Спорт, санхүү, анагаах ухаан, хоол хүнс зэрэгт харьцаа чухал. Энэ хичээлээр бидний ойр тойронд ямар харьцаанууд байдаг тухай болон тэдгээрийг хэрхэн амьдралд ахуйдаа ашиглах талаар үзнэ.
Суралцаж эхэлье