Үндсэн товъёог

6 дугаар анги

Сууриас эхлэх
Тоонуудын харьцаа-оршил-с эхлэн үндсийг сурах
Эхэлцгээе

Гарааны цэг
Тоонуудын харьцаа-оршил

Спорт, санхүү, анагаах ухаан, хоол хүнс зэрэгт харьцаа чухал. Энэ хичээлээр бидний ойр тойронд ямар харьцаанууд байдаг тухай болон тэдгээрийг хэрхэн амьдралд ахуйдаа ашиглах талаар үзнэ.
Суралцаж эхэлье