Үндсэн товъёог

6 дугаар анги

Суралцахуйн зорилго хайж байна уу? 6 дугаар анги сурацахуйн зорилгыг эхлэх эсвэл үргэлжлүүлэх бол Энд дарна уу.

Гарааны цэг
Тоонуудын харьцаа-оршил

Спорт, санхүү, анагаах ухаан, хоол хүнс зэрэгт харьцаа чухал. Энэ хичээлээр бидний ойр тойронд ямар харьцаанууд байдаг тухай болон тэдгээрийг хэрхэн амьдралд ахуйдаа ашиглах талаар үзнэ.
Суралцаж эхэлье