Хэрэв та энэ мэссэжийг харж байгаа бол, вэбсайтын хэвийн ажиллагаанд доголдол гарсан байна.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Үндсэн товъёог

Unit 2: Арифметик үйлдэл

Энэ нэгжийн тухай

Арифметикийн үйлдлүүд бол математикийн хамгийн үндсэн хэсэг юм. Энэ нь тоонуудыг нэмэх, хасах, үржих, хуваах үйлдлүүд юм. Бүхэл тооны хувьд эдгээр үйлдэл нь маш хялбархан бөгөөд одоо эдгээрийг бутархай тоонуудын хувьд хийнэ. Мөн тооны зэргийг та бүхэнд танилцуулах бөгөөд энэ цааш суралцахад хэрэгтэй юм. За харандаагаа хурцлаад, сандалдаа тухлаарай бид эхлэхэд бэлэн боллоо!

Суръя

  • No videos or articles available in this lesson

Дадлага ажил