Үндсэн товъёог

Арифметик үйлдэл

Суръя
Аравтын бутархайнуудыг нэмэх: 9.087+15.31Аравтын бутархайнуудыг нэмэх: 0.822+5.65Гурван ширхэг аравтын бутархай тоог нэмэх
Суръя
Аравтын бутархайг хасах: 9.005 - 3.6Аравтын бутархайг хасах: 39.1 - 0.794
Суръя
Өгүүлбэртэй бодлогын аравтын бутархай тоог нэмэх үйлдэлАравтын бутархайг нэмэх ба хасахтай холбоотой өгүүлбэртэй бодлого
Суръя
Аравтын бутархайг үржүүлэх тухайАравтын бутархайг үржүүлэх: Тооны оронХэцүү аравтын бутархайнуудыг үржүүлэх
Суръя
2 оронтой тоонд хуваах: 9815: 652 оронтой тоонд хуваах: 7182: 42
Суръя
Бүхэл тоог хувааж бутархай тоо гаргахБутархай тоог бүхэл тоогоор хуваахБүхэл тоог бутархай тоогоор хуваах ньБутархай тоог хуваах зуутад ньАравтын бутархайг бүрэн хуваахОлон оронтой тоог аравтын бутархайд хуваахОлон оронтой аравтын бутархайд хувааах
Суръя
Бутархай тоог хуваах талаарх ойлголтDividing a fraction by a whole numberDividing a whole number by a fractionБутархайг хуваах: 2/5 ÷ 7/3Бутархайг хуваах: 3/5 ÷ 1/2Холимог тоог хуваахБүхэл тоо болон энгийн бутархайг хуваах: Богино ханцуйтай цамцDividing fractions review
Энэ хичээлийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Суръя
Зэргийн оршилТоог зэрэгт дэвшүүлэхЗэргийн оршилТэг зэрэгComparing exponent expressionsExponents of decimalsБутархай зэрэгExponents review
Суръя
Үйлдлийн дарааллын тухайҮйлдлийн дарааллын жишээ: ЗэрэгҮйлдлийн дарааллын жишээWorked example: Order of operations (PEMDAS)Үйлдлийн дарааллын жишээOrder of operations review
Энэ хичээлүүдийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Test your understanding of Арифметик үйлдэл with these 11 questions.

Энэ нэгжийн тухай

Арифметикийн үйлдлүүд бол математикийн хамгийн үндсэн хэсэг юм. Энэ нь тоонуудыг нэмэх, хасах, үржих, хуваах үйлдлүүд юм. Бүхэл тооны хувьд эдгээр үйлдэл нь маш хялбархан бөгөөд одоо эдгээрийг бутархай тоонуудын хувьд хийнэ. Мөн тооны зэргийг та бүхэнд танилцуулах бөгөөд энэ цааш суралцахад хэрэгтэй юм. За харандаагаа хурцлаад, сандалдаа тухлаарай бид эхлэхэд бэлэн боллоо!