Үндсэн товъёог

Unit: Өгөгдөл ба загвар

Энэ хичээлүүдийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Энэ хичээлийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Энэ хичээлийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Test your understanding of Өгөгдөл ба загвар with these 12 questions.

Энэ нэгжийн тухай

In this topic, we will learn about scatter plots, lines of best fit, and two-way tables.