Хэрэв та энэ мэссэжийг харж байгаа бол, вэбсайтын хэвийн ажиллагаанд доголдол гарсан байна.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Үндсэн товъёог

Unit 7: Өгөгдөл ба загвар

Энэ нэгжийн тухай

In this topic, we will learn about scatter plots, lines of best fit, and two-way tables.