Хэрэв та энэ мэссэжийг харж байгаа бол, вэбсайтын хэвийн ажиллагаанд доголдол гарсан байна.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Үндсэн товъёог

Координатын хавтгай: Цэгийг зурах

Саль координатын хавтгайн 1-р мөчид (8, 10) цэгийг тэмдэглэнэ. Created by Сал Хан.

Video transcript