Хэрэв та энэ мэссэжийг харж байгаа бол, вэбсайтын хэвийн ажиллагаанд доголдол гарсан байна.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Үндсэн товъёог

Unit 3: Сөрөг тоо

Энэ нэгжийн тухай

Learn about numbers below 0 and how they relate to positive numbers. Add, subtract, multiply and divide negative numbers.