Хан Академид суралцаж эхлэнэ үү!

Сурагч бүрийг амжилтад хүрэхэд нь тусал.

Эхлээд, эцэг эхийнхээ хэрэглэгчийн эрхийг үүсгэ

Бид таны суралцах туршлагыг бий болгож, оноо болон ахицыг автоматаар хадгална.
Үнэгүй, ганцаарчилсан дадлага хийх. Математик, шинжлэх ухаан, түүх болон бусад салбаруудын стандарт нийцтэй контентуудыг хайх. Дадлага дасгал, видео, бичвэрээр даалгавар өгөх. Ахиц явц болон суралцахуйн цоорхойг хянах. Гүүгэл ангитай тохируулах.
Үүний дараа бид хүүхдэдээ хэрэглэгчийн эрх үүсгэх боломжийг танд олгоно.