Үндсэн товъёог

Гэмтлийн дараах сэтгэцийн өөрчлөлт гэж юу вэ?