Үндсэн товъёог

Эрүүл мэнд ба анагаах ухаан

Гарааны цэг
Цусны эргэлтийн тогтолцоо

Биеийн бусад эрхтнүүдтэй харьцуулахад зүрх хамгийн их танигдсан нь. Учир нь зүрх нэг минутад 5 литр цусыг бидний биеэр гүйлгэдэг. Энэ нь минутад 100 мянган километр замыг туулж байгаатай адил гэсэн үг юм. Энэ бүлэг хичээлээс зүрхний зүйл ажиллагаа, судас, цусны эргэлтийн тухай үзээрэй.
Суралцаж эхэлье