Үндсэн товъёог

Эсийн бүтэц

Энэ хичээлүүдийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Энэ хичээлүүдийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Эсийн бүтэц-н талаарх таны ойлголтыг дараах 9 асуултаар шалгая.

Энэ нэгжийн тухай

Хүний бие түм буман эсээс тогтдог. Тэдгээрийн төлөөлөл болгож эукариот (eukaryotic) болон прокариот (prokaryotic) эсүүдийн тухай энэ бүлэг хичээлээр үзээрэй.
Biology is brought to you with support from the
Amgen FoundationAmgen Foundation