Эсийн бүтэц

Энэ хичээлүүдийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Энэ хичээлүүдийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Эсийн бүтэц-н талаарх таны ойлголтыг дараах 9 асуултаар шалгая.

Энэ нэгжийн тухай

Хүний бие түм буман эсээс тогтдог. Тэдгээрийн төлөөлөл болгож эукариот (eukaryotic) болон прокариот (prokaryotic) эсүүдийн тухай энэ бүлэг хичээлээр үзээрэй.