Ургамлын биологи

Энэ нэгжийн тухай

Ургамал нь амьтантай харьцуулахад идэвхи багатай. Гэхдээ тэд орчны янз бүрийн нөлөөнд олон төрлийн хариу үйлдэл үзүүлдэг. Ургамал өсөж, ургахдаа орчноосоо хамгийн боломжит эх үүсвэрийг авч байдаг.