Үндсэн товъёог

Мембран ба зөөвөрлөлт

Суръя
Эсийн мембраны мозайкан загварПлазман мембраны бүтэц
Суръя
Нэвчилт хичээлийн удиртгалКонцентрацийн градиентОсмосГипертоник, изотоник болон гипотоник уусмалОсмос ба нэвчих чадварДиффуз ба осмос
Дадлага ажил
Суръя
Идэвхгүй зөөвөрлөлт ба сонгон нэвтрүүлэх чанарМембраны интеграл уургуудын зөөвөрлөлтДиффуз ба идэвхгүй зөөлт
Энэ хичээлүүдийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Суръя
Натри калийн шахуургаХоёрдогч идэвхитэй зөөлтЮнипорт, симпорт, антипортИдэвхтэй зөөлт
Дадлага ажил
Суръя
Эндоцитоз, фагоцитоз ба пинофитозЭкзоцитозБөөнөөр зөөвөрлөх
Энэ хичээлүүдийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Test your understanding of Мембран ба зөөвөрлөлт with these 9 questions.

Энэ нэгжийн тухай

Эс хүний биед ямар үүрэгтэй вэ? Үүргээ гүйцэтгэхэд мембран ямар үүрэгтэй вэ? Энэ бүлэг хичээлээр эсэд бодисын солилцоо хийх, хэлбэр дүрсийг хадгалах, гадаад орчны нөлөөнөөс хамгаалах, эсүүдийг хооронд нь холбох зэрэг чухал үүрэг гүйцэтгэдэг мембраны тухай үзнэ.
Biology is brought to you with support from the Amgen Foundation