Үндсэн товъёог

Дэлхий дээрх амьдралын түүх

Энэ нэгжийн тухай

Бидний дэлхий 4.5 тэрбум жилийн гайхалтай түүхтэй. Энэ бүлэг хичээлээс дэлхийн үүсэл, дэлхийн дээр амьдрал үүссэн таамаглалууд зэрэг сонирхолтой хичээлүүдийг үзээрэй.
Biology is brought to you with support from the
Amgen FoundationAmgen Foundation