Үндсэн товъёог

Unit: Уургийн биосинтез /ДНХ-РНХ-уураг/

Test your understanding of Уургийн биосинтез /ДНХ-РНХ-уураг/ with these 9 questions.

Энэ нэгжийн тухай

Бидний ДНХ эсэд ямар найрлага, бүтэцтэй уураг нийлэгжих тухай мэдээллийг хадгалж байдаг. Энэхүү мэдээлэл эхлээд м-РНХд, дараа нь хэрхэн уураг болж хөрвөдөг талаар үзээрэй.
Biology is brought to you with support from the Amgen Foundation