Үндсэн товъёог

Уургийн биосинтез /ДНХ-РНХ-уураг/

Уургийн биосинтез /ДНХ-РНХ-уураг/-н талаарх таны ойлголтыг дараах 9 асуултаар шалгая.

Энэ нэгжийн тухай

Бидний ДНХ эсэд ямар найрлага, бүтэцтэй уураг нийлэгжих тухай мэдээллийг хадгалж байдаг. Энэхүү мэдээлэл эхлээд м-РНХд, дараа нь хэрхэн уураг болж хөрвөдөг талаар үзээрэй.
Biology is brought to you with support from the
Amgen FoundationAmgen Foundation