Үндсэн товъёог

ДНХ генетикийн материал болох нь

ДНХ генетикийн материал болох нь-н талаарх таны ойлголтыг дараах 9 асуултаар шалгая.

Энэ нэгжийн тухай

ДНХ гэж юу вэ? Энэ дэлхий дээрх хүн бүр бусдаас ялгарах өөрийг нь тодорхойлох нэгэн төрлийн молекултай байна. Энэхүү нүсэр бүтэцтэй молекулыг ДНХ гэнэ. ДНХ нь таны бие махбодийг бүрдүүлэхээс гадна таны үр хүүхдэд дамжин удамшдаг. Энэ бүлэг хичээлээр удамшлын тухай үзээрэй.