Үндсэн товъёог

ДНХ генетикийн материал болох нь

Test your understanding of ДНХ генетикийн материал болох нь with these 9 questions.

Энэ нэгжийн тухай

ДНХ гэж юу вэ? Энэ дэлхий дээрх хүн бүр бусдаас ялгарах өөрийг нь тодорхойлох нэгэн төрлийн молекултай байна. Энэхүү нүсэр бүтэцтэй молекулыг ДНХ гэнэ. ДНХ нь таны бие махбодийг бүрдүүлэхээс гадна таны үр хүүхдэд дамжин удамшдаг. Энэ бүлэг хичээлээр удамшлын тухай үзээрэй.
Biology is brought to you with support from the Amgen Foundation