Хими бидний амьдралд

Энэ нэгжийн тухай

Энэ бүлэг хичээл танд хүний амьдралд химийн шинжлэх ухаан хэрхэн нөлөөлдгийг судалхад тусална. Та, таны нохой, оройн хоолноос эхлээд дэлхийн экосистем хүртэл бүгд химийн томьёо, нэгдэлд захирагддаг атомаас бүтдэг. Энэ бүлэг хичээлээр атомын тухай үзээрэй.