Үндсэн товъёог

Unit: Эсийн хуваагдал

Энэ хичээлүүдийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Энэ хичээлүүдийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Test your understanding of Эсийн хуваагдал with these 9 questions.

Энэ нэгжийн тухай

Бүх амьд бие эсээс тогтдог. Эсүүдийн хуваагдлын дүнд амьд организмын өсөлт хөгжилт, нөхөн төлжилт тасралтгүй явагддаг. Эс нь митоз болон мейозоор хэрхэн хуваагдах талаар танилцаарай. Мөн эсийн ямар хуваагдлын үр дүнд хавдар үүсдэг тухай ч үзэх болно.
Biology is brought to you with support from the Amgen Foundation