Үндсэн товъёог
Ижил харьцаануудын хүснэгтийг бөглөж сурцгаая.
Хаягууд