If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Хэрэв та вэб шүүлтүүртэй газар байгаа бол домэйн нэрийг *.kastatic.org and *.kasandbox.org блоклосон эсэхийг нягтална уу.

Үндсэн товъёог

Проценттой өгүүлбэртэй бодлого: Ямар тооны 15% нь 78 вэ?

Энэ жишээнд чи өгсөн хувиар илэрхийлэгдэх тоог олох болно. Үүнийг бодох алгебрийн энгийн тэгшитгэлийг бид гаргаж авна! Created by Сал Хан and Monterey Institute for Technology and Education.

Video transcript