Үндсэн товъёог

Энгийн бутархай, процент, аравтын бутархайг хооронд нь хөрвүүлэх

50%, 1/2, 0.5 гэх мэт тоонууд яагаад ижил байдаг тухай сурцгаая.