Хэрэв та энэ мэссэжийг харж байгаа бол, вэбсайтын хэвийн ажиллагаанд доголдол гарсан байна.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Үндсэн товъёог

Хамгийн их ерөнхий хуваагчийн тайлбар

Хамгийн их ерөнхий хуваагчийн талаар сайхан тайлбар ба хэдэн дасгал ажлын жишээ байна. За эхэлцгээе. Created by Сал Хан.

Video transcript