Үндсэн товъёог

Хуваагч ба хуваагдагч

Энэ хичээлүүдийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Энэ хичээлүүдийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Энэ хичээлүүдийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Хуваагч ба хуваагдагч-н талаарх таны ойлголтыг дараах 9 асуултаар шалгая.

Энэ нэгжийн тухай

ХУваагч ба хуваагдагчыг ойлгож, тэдгээрийг олцгооё. Энэ видеоны дараа чи энгийн бутархайг үзэхэд бэлэн болно.