Үндсэн товъёог
Зарим энгийн тоог квадрат зэрэгт дэвшүүлэх талаар сурцгааж тооны квадрат ба квадратын талбайн хоорондох холбоог ойлгоцгооё.