Хэрэв та энэ мэссэжийг харж байгаа бол, вэбсайтын хэвийн ажиллагаанд доголдол гарсан байна.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Үндсэн товъёог

Unit 10: Зэрэгт, язгуур болон шинжлэх ухааны тэмдэглэгээ

500 possible mastery points

Энэ нэгжийн тухай

Understanding and solving exponents, radicals, and scientific notation without algebra.

Level up on the above skills and collect up to 240 Mastery points
Level up on the above skills and collect up to 160 Mastery points
Танд санал болгох дараагийнх:

Нэгж тест

Level up on all the skills in this unit and collect up to 500 Mastery points!