If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Хэрэв та вэб шүүлтүүртэй газар байгаа бол домэйн нэрийг *.kastatic.org and *.kasandbox.org блоклосон эсэхийг нягтална уу.

Үндсэн товъёог

Unit: Зэрэгт, язгуур болон шинжлэх ухааны тэмдэглэгээ

Энэ хичээлийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Энэ хичээлүүдийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Энэ хичээлийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Энэ хичээлийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Test your understanding of Зэрэгт, язгуур болон шинжлэх ухааны тэмдэглэгээ with these 15 questions.

Энэ нэгжийн тухай

Understanding and solving exponents, radicals, and scientific notation without algebra.