Хэрэв та энэ мэссэжийг харж байгаа бол, вэбсайтын хэвийн ажиллагаанд доголдол гарсан байна.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Үндсэн товъёог

Аравтын бутархайг энгийн бутархайд бичих

Бодлого

0,2826-г энгийн бутархайд шилжүүл.
  • Хариулт дараах хэлбэртэй байх ёстой
  • a proper fraction, like 1/2 or 6/10