Үндсэн товъёог

Аравтын бутархай

Энэ хичээлүүдийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Энэ хичээлийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Энэ хичээлүүдийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Аравтын бутархай-н талаарх таны ойлголтыг дараах 13 асуултаар шалгая.

Энэ нэгжийн тухай

Аравтын бутархайн ерөнхий ойлголттой болж тоймлох, тооцоолох болон хөрвүүлэх үйлдлүүдийг хийж сурна.