Үндсэн товъёог

Төсөөтэй чанар

Энэ хичээлүүдийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Төсөөтэй чанар-н талаарх таны ойлголтыг дараах 9 асуултаар шалгая.

Энэ нэгжийн тухай

Хоёр дүрс тэнцүү гэдгийг юу гэж ойлгох вэ, дүрсүүдийг төсөөтэй байгаа эсэхийг хэрхэн тодорхойлох вэ?