Уншиж байна

Босоо өнцгүүдийн хувьд тэгшитгэл бичих