Үндсэн товъёог
Суръя
Эвклид бол геометрийн эцэг юмГеометрийн томьёо ба тэмдэглэгээШулуун, хэрчим, цацрагГурван хэмжээст орчинд хавтгайг тодорхойлох Геометрийн тодорхойлолтуудын жишээ
Энэ хичээлийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Суръя
Өнцгийг градусаар хэмжихӨнцөг хэмжигч ашиглан өнцгийг хэмжихӨнцөг хэмжигч ашиглан өнцгийг хэмжих 2Хурц, мохоо, тэгш өнцөгБосоо өнцгүүдБосоо өнцгүүдийн хувьд тэгшитгэл бичихХамар болон гүйцээлтийн өнцгүүдEquation practice with complementary anglesБосоо өнцгүүдтэй ажиллах тэгшитгэлӨнцгүүд, параллель шулуунууд ба тэдгээрийг огтлогч шулуунПараллель ба перпендикуляр шулуунуудПараллель шулуунуудыг огтлогчийн мэдэгдэхгүй байгаа өнцгүүдийг олохОгтлогчоор үүсэх өнцгүүдийн хэмжээProving angles are congruent
Энэ хичээлийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Суръя
Гурвалжны өнцгүүдийн нийлбэр 180° байдагийн баталгааTriangle exterior angle exampleWorked example: Triangle angles (intersecting lines)Worked example: Triangle angles (diagram) Гурвалжны өнцөг асуудал 2Triangle angles reviewSum of interior angles of a polygonSum of the exterior angles of a polygonГурвалжны тэнцэтгэл бишийн теоремДөрвөн өнцөгтийн удиртгалДөрвөн өнцөгтийн чанаруудГеометрийн дүрс цаасан шувууДөрвөн өнцөгтийн төрлүүдБаталгаа: Параллелограммын эсрэг талБаталгаа: Параллелограммын эсрэг өнцгүүд
Энэ хичээлийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Суръя
Perimeter & areaArea of a triangleГурвалжны талбайArea of a parallelogramТрапецын талбайЦаасан шувуунуудын талбайТорон шугам дээрх гурвалжны талбайТорон дээрх дөрвөн өнцөгтийн талбайНийлмэл дүрснүүдийн талбайPerimeter & area of composite shapesChallenge problems: perimeter & areaРадиус, диаметр, тойргийн урт ба π тооТойргийн талбайRadius & diameter from circumferenceArea of a circle intuitionОлон талстын дэлгээс удиртгалSurface area using a net: rectangular prism
Энэ хичээлийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Test your understanding of Geometry foundations with these 16 questions.

Энэ нэгжийн тухай

Review your knowledge about angles, triangles, quadrilaterals, and area.