If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Хэрэв та вэб шүүлтүүртэй газар байгаа бол домэйн нэрийг *.kastatic.org and *.kasandbox.org блоклосон эсэхийг нягтална уу.

Үндсэн товъёог

Мөнгө тоолох (АНУ)

Бодлого

Рейд нэг долларын дэвсгэрт 5, таван долларын дэвсгэрт 3, арван долларын дэвсгэрт 2 байв.
Тэр нийт хэдэн доллартай вэ?
dollar sign
  • Хариулт дараах хэлбэртэй байх ёстой
  • бүхэл тоо 6 гм
  • an exact decimal, like 0, point, 75
  • үл хураагдах зөв бутархайн жишээ 3, slash, 5
  • үл хураагдах засагдах бутархайн жишээ 7, slash, 4
  • холимог тоо, жишээ нь 1, space, 3, slash, 4
Хүнд бодлого таарсан уу?
Хүнд бодлого таарсан уу?