Үндсэн товъёог
Энэ хичээлүүдийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Энэ хичээлүүдийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Геометр-н талаарх таны ойлголтыг дараах 9 асуултаар шалгая.

Энэ нэгжийн тухай

Гурвалжин, тойрог, тэгш өнцөгт болон бусад дүрсүүд