Хэрэв та энэ мэссэжийг харж байгаа бол, вэбсайтын хэвийн ажиллагаанд доголдол гарсан байна.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Үндсэн товъёог

10 хүртэл тооны нэмэх, хасах үйлдэл

10 ба түүнээс бага тоонуудыг нэмэх ба хасах бодлого.

Video transcript