Хэрэв та энэ мэссэжийг харж байгаа бол, вэбсайтын хэвийн ажиллагаанд доголдол гарсан байна.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Үндсэн товъёог

Нэмэх ба хасах үйлдлийн хамаарал

2+3=5, 5-2=3, ба 5-3=2 бодлогуудыг бодож хамаарлыг харах дасгал.

Video transcript