Хэрэв та энэ мэссэжийг харж байгаа бол, вэбсайтын хэвийн ажиллагаанд доголдол гарсан байна.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Үндсэн товъёог

10 доторх тоо оролцсон нэмэх үйлдлийн өгүүлбэртэй бодлого

Бага тоонуудыг нэмэх замаар бодогдох өгүүлбэртэй бодлогууд (өгөгдөл нь 10-аас хэтрэхгүй).

Video transcript