100 дотор нэмэх ба хасах

Энэ хичээлүүдийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Энэ хичээлүүдийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
100 дотор нэмэх ба хасах-н талаарх таны ойлголтыг дараах 19 асуултаар шалгая.

Энэ нэгжийн тухай

100 доторх хоёр оронтой тоог нэмж, хасаж суръя