Нэмэх ба хасах үйлдэл

Энэ хичээлийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Нэмэх ба хасах үйлдэл -н талаарх таны ойлголтыг дараах 9 асуултаар шалгая.

Энэ нэгжийн тухай

Нэгж, аравт, зуутын орныг тооцон, гурван оронтой тоонуудыг нэмэх, хасахад суралцана.