Хэрэв та энэ мэссэжийг харж байгаа бол, вэбсайтын хэвийн ажиллагаанд доголдол гарсан байна.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Үндсэн товъёог

Хувийн утга

10x10 солбицлыг харан хувь гэдэг нь яг ямар утгатай болох талаар бодоцгооё. Created by Сал Хан and Monterey Institute for Technology and Education.

Video transcript