Хэрэв та энэ мэссэжийг харж байгаа бол, вэбсайтын хэвийн ажиллагаанд доголдол гарсан байна.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Үндсэн товъёог

Проценттой өгүүлбэртэй бодлого: 100 нь 80-н хэдэн процент вэ?

Энэ өгүүлбэртэй бодлого нь зарим хүмүүс будилж болох тохиолдлыг авч үзнэ. Цаг заваа зориулан юу даалгасан талаар анхаараарай. Created by Сал Хан and Monterey Institute for Technology and Education.

Video transcript