Үндсэн товъёог

Unit: Сөрөг тоо

Энэ хичээлийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Энэ хичээлүүдийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Энэ хичээлийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Test your understanding of Сөрөг тоо with these 14 questions.

Энэ нэгжийн тухай

Сөрөг тоонууд нь бидний математикт болон ертөнц дээр ойлговол зохих ёстой зүйлийн нэг юм. Ямар нэг юмыг сөрөг гэж хэлэх нь тухайн зүйлийг "сайн биш" гэсэн утга илэрхийлдэг. Сөрөг тоо нь сайн биш байгаад зогсохгүй сонирхолтой зүйл юм! Энэ жишээг сайн анхаараарай, бид сөрөг тоог яаж тодорхойлдог, хэрхэн ашигладаг талаар тайлбарлана. Будилсан уу? Зүгээр. Бид чамд тусална.