If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Хэрэв та вэб шүүлтүүртэй газар байгаа бол домэйн нэрийг *.kastatic.org and *.kasandbox.org блоклосон эсэхийг нягтална уу.

Үндсэн товъёог

Цэг(эрэмбэлэгдсэн хос)-ийг тэмдэглэх

Координатын хавтгайн х(хэвтээ) тэнхлэг болон у(босоо) тэнхлэг дээр эрэмбэлэгдсэн хосуудыг тэмдэглэнэ. Created by Сал Хан and Monterey Institute for Technology and Education.

Video transcript