Энэ хичээлүүдийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Энэ хичээлүүдийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Энэ хичээлийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Энэ хичээлийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Геометр-н талаарх таны ойлголтыг дараах 17 асуултаар шалгая.

Энэ нэгжийн тухай

Геометрийн төрөл бүрийн дүрсүүдийн талбай, эзлэхүүн, гадаргуугийн талбайг олж сурцгаая. Мөн координатын хавтгай дээр дүрсүүдтэй ажиллацгаая.